Dragon Ball Super  /  Todos los Capitulos de Dragon Ball Super

Director
Akira Toriyama (Creator), Kimitoshi Chioka, Kouhei Hatano, Morio Hatano, Hideki Hiroshima, Kouhei Hatano, Kouji Ogawa, Masanori SatÅ, Masato Mikami, Morio Hatano, Nozomu Shishido, RyÅta Nakamura, Takahiro Imamura, Takao Iwai, Yukihiko Nakao
Guion
Atsuhiro Tomioka, Makoto Koyama, Ryuu King, Toshio Yoshitaka, Yoshifumi Fukushima (Manga: Akira Toriyama)
M�sica
Norihito Sumitomo
Fotograf�a
Animation
Reparto
Animation
Productora
Toei Animation / Fuji TV
G�nero
Serie de TV. Animaci�n. Ciencia ficci�n. Acci�n | Manga. Dragon Ball
Grupos
Dragon Ball | Adaptaciones de Akira Toriyama

Secuela de la serie Dragon Ball Z, supervisada por Akira Toriyama. Continuar� la historia de Goku y compa��a despu�s de la destrucci�n del monstruo Bu.

Descargar Dragon Ball Super torrent gratis 0.00 Calificacion: Rating 0% (0 votes) Visitas: 33283 Genero: Animacion Estreno: 2017